top of page

Vanliga frågor

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor.
Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss.

 • Kan ni hjälpa mig ansöka om personlig assistans?
  Alla medarbetare på Asserta har flerårig ekonomisk och juridisk bakgrund av LSS. Med hjälp av våra jurister kan en bedömning göras av hur förutsättningarna ser ut. Tror du att du eller en närstående till dig bör beviljas personlig assistans? Tveka inte att kontakta oss, där vi kan skapa en helhetslösning för just er, helt kostnadsfritt.
 • Vad kostar det?
  Att ansöka och få rätt hjälp genom Asserta kostar inte ens en krona, varken för den sökande eller för assistansbolagen. Vårt mål är att hjälpa den sökande hitta rätt assistansbolag med en möjlighet att ställa krav på hur ens vardag skall se ut.
 • Ser assistansbolagen mina uppgifter?
  Nej, assistansbolagen ser inga uppgifter överhuvudtaget om dig. När du skickar in din ansökan behandlas det i enlighet med dataskyddsförordningen. För att ytterligare skydda ditt privatliv och din integritet ger vi assistansbolagen fiktiva uppgifter och ger aldrig några uppgifter som indikerar på vem du faktiskt är. Till och med när du valt assistansbolag så måste assistansbolaget skicka över avtalen ifyllda av dem utan att veta vem du är. Du väljer således helt och hållet vad du vill välja och hur du vill göra. Kom ihåg att det är ditt liv och dina val.
 • Blir jag bunden till något?
  Nej. Vår tjänst är helt gratis och du blir aldrig bunden till något fram tills dess att du valt ett bolag och signerat avtal. Du har rätt att tacka nej och återkalla din ansökan utan någon bundenhet.
 • Kan någon annan ansöka åt mig?
  Vi på Asserta har förståelse för att alla människor har olika förutsättningar och att inte alla har möjlighet att ansöka på egen hand. Ansökningar som sker av familjemedlemmar är helt normalt. I vissa fall vill man att en vän, bekant eller utomstående person ansöker åt en, vilket givetvis också kan fungera. Vi rekommenderar dock att sådan information framgår i ansökan, med kontaktuppgifter till den som ansöker ifall ett behov av kontakt föreligger.
 • Jag vill byta till ett specifikt assistansbolag... går det?
  Alla har sina olika önskemål och preferenser. Att ha ett specifikt assistansbolag som önskemål är förståeligt, varför denna möjlighet finns att bocka av under ansökningsformuläret. Bocka av att du vill byta till ett specifikt assistansbolag och fyll i vad assistansbolaget har för namn. Vi tar sedan hand om att kontakta assistansbolaget.
 • Vi är ett assistansbolag, hur registrerar vi oss?
  Registrering sker genom fliken "Företag", där en knapp för registrering finns. Asserta ställer en del krav på assistansbolagen och dessa gås igenom när ni väl registrerar er. Alternativa sätt att registrera ert assistansbolag är att kontakta oss via e-post, telefon eller vår chatt-funktion. Det rekommenderas däremot att ansökan skickas in genom formuläret via hemsidan. I vanliga fall registreras assistansbolagen redan inom 48 timmar från ansökan.
 • Vi är ett nytt assistansbolag, vad gäller?
  För att uppnå transparens och professionalitet för den enskilde, föreligger det ett behov av att assistansbolagen uppfyller vissa krav. För nya assistansbolag kan det vara svårare att registreras i vårt system som anordnare, då vi har upplevt en erfarenhet av att erfarenhet bidrar med ett ökat förtroende för samtliga parter. Betyder det att ett nytt assistansbolag inte kan bli accepterat? Nej. Vi tittar på helhetsbilden och kan ställa eventuellt fler frågor till just ert assistansbolag.
 • Vad händer om kunden accepterar vårt erbjudande?
  Ifall kunden känner sig nöjd med det erbjudande som ert assistansbolag har lagt fram, begär vi in dokument så som fullmakt, anställningsavtal och övriga relevanta dokument. Dessa dokument kan vara ifyllda innan av er. Den assistansberättigades uppgifter kommer däremot inte att delas med er tills dess att samtliga avtal har signerats, i syfte att arbeta i enlighet med dataskyddsförordningen och respektera den enskildes integritet och rätt till privatliv. När avtalen väl signerats skickas en lösenordsskyddad mapp som innehåller nödvändig information för att ni ska kunna ta ärendet vidare.
 • Vem kontaktar vi om det uppstår hinder eller problem i ärendet?
  När ert företag väl registreras som anordnare hos Asserta tilldelas ni ett telefonnummer i välkomstmejlet som innehåller ett telefonnummer. Detta telefonnummer är ett jour-nummer som är öppet dygnet runt, 365 dagar om året. Denna tjänst är gratis och ingår som en förmån för registrerade bolag. Om samtalet däremot inte är av brådskande karaktär, kan en administrativ avgift tas ut. Vår telefon för övriga frågor är öppen 09:00 till 21:00 varje dag, 365 dagar om året.
 • Vad är villkoren?
  När ett assistansbolag registreras och godkänns efter vår undersökning, skickas ett e-post med ett anpassat avtal. I avtalet framgår alla villkoren som gäller för vår tjänst. Avtal och villkor skickas inte ut i förhand tills dess att vi säkerställt att assistansbolaget tillhör det sökande bolaget.
 • Finns det bindnings- eller uppsägningstid?
  Nej. Assertas avtal gentemot assistansbolag innehåller ingen uppsägningstid eller bindningstid för tjänsten. Assistansbolagen betalar inte för vår tjänst i form av prenumeration, varför det inte finns ett behov av att ha sådana villkor.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Asserta logo v2.png

Testagatan 1

Malmö, 222 33 

info@asserta.se

010 234 234

© Asserta - Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

bottom of page